Body Mass Index (BMI)
www.jaknahubnuti.info – Body Mass Index (BMI)
sponzorované odkazy

« E-SHOP »

Hubnutí
Mít hezky tvarovanou sportovní postavu by chtěl jistě každý. Často se však stává, že naše postava není zrovna námi vysněný ideál, ani se mu zdaleka neblíží. Někdy je to víceméně dáno geneticky (tedy relativně nezaviněně díky přírodě a předkům), jindy hraje hlavní roli pouze náš nezdravý životní styl a celková lenost a pohodlnost cokoliv změnit. Cesta ke změně je samozřejmě těžká, ale zdárný výsledek v podobě štíhlé postavy je dosažitelný. Na našem webu vám představíme informace na téma hubnutí, hubnutí břicha, doporučíme vám účinné přípravky na hubnutí a také vyzkoušené cviky na hubnutí. Neopomeneme ani diety a samozřejmě diskusi o hubnutí.

Body Mass Index (BMI)

Spojení těchto třech písmen se velmi často používá v souvislosti s nadváhou a pochopitelně také s hubnutím. Hodně lidí ví o tom, že nějaké BMI existuje, ale nezná jeho pravý význam. Tak tedy, tato zkratka pochází z angličtiny a znamená spojení třech anglických slov body mass index. Přeloženo do češtiny, znamená BMI určité měřítko, které je schopno vyjádřit míru obezity u člověka. Díky body mass indexu lze stanovit, do jaké míry by člověk měl zhubnout, aby se dostal na úroveň, při které mu nehrozí vysoká zdravotní rizika.

Jak se BMI vypočítá? Výsledné číslo vyjde po vydělení celkové hmotnosti člověka udané v kilogramech druhou mocninou jeho tělesné výšky udané v metrech. Index BMI není nikterak novodobou záležitostí, jelikož jej vytvořil již v rozmezí let 1830- 1850 Belgičan Adolphe Quetelet. Stalo se tak při jeho práci na určitém systému sociální fyziky. V některých odborných publikacích ještě dnes najdete BMI pod označení Queteletův index.

Na otázku, kdy se BMI používá, bychom mohli odpovědět, že slouží jako statistický nástroj k vyjádření průměrného stavu jedince. Jde o poměrně jednoduchou metodu, která nezaručí úplně přesné vyjádření poměru hmotnosti a výšky v ohledu na zdravotní stav, jelikož je třeba brát v potaz také například množství svalové hmoty v těle, anebo stavbu těla, kterou má každá osoba jinou. BMI proto nelze brát jako nějaký absolutní ukazatel, ale spíše jakési vodítko k tomu, že by se sebou člověk měl v určitých situacích něco dělat, anebo naopak nemusel.

Pojďme si tedy popsat jednotlivá rozmezí hodnot, která lze při měření BMI dosáhnout. Jestliže vaše BMI nedosahuje hranice přesahující číslo 19, jde o podváhu, která je pochopitelně velmi úzce spjata se zvýšenými zdravotními riziky. Tělesné orgány přestávají být schopny v této situaci fungovat tak, jak by měly, a vaše imunita se pomalu, ale jistě hroutí. Je třeba začít přijímat více stravy k tomu, abyste se cítili lépe.

Ideální rozmezí BMI se pohybuje mezi 19 až 25. Pokud si člověk bude udržovat tuto hodnotu BMI po celý svůj život, je velmi pravděpodobné, že se dožije hodně let ve velmi dobrém zdravotním stavu.

Rozmezí od čísla 25 do 30 je nazváno mírnou nadváhou a vaše zdravotní rizika jsou velmi lehce zvýšena. Jde ale vesměs o rizika, jež jsou úzce spjata s vašimi genetickými dispozicemi. Jestliže dosáhne hodnota BMI číslice v tomto rozmezí, je třeba mírně pozměnit životní styl v souvislosti se stravovacími návyky a dostatkem pohybových aktivit. Rozhodně se ale nevyhýbejte jídlu a nezkoušejte žádné zázračné pilulky.

Obezita prvního stupně, tedy její mírnější stupeň, se skrývá mezi čísly 30 až 35. Při tomto rozmezí již začíná být nutností snížení tělesné váhy alespoň o 10 procent. Stačí zhubnout alespoň půl kila za týden. Předejdete tak nepříjemným zdravotním rizikům.

Hodnota mezi 35 až 40 je spojena se závažnou obezitou, se kterou bychom si již rozhodně neměli zahrávat. Okamžitě je potřebné začít s redukcí váhy, jinak vás nečeká nic dobrého.

Jestliže dojde k překročení čísla 40, dochází k takzvané smrtelné obezitě. Tato obezita již přímo ohrožuje váš život. Je nutné okamžitě začít hubnout, a to intenzivně a pod dohledem odborníka.

Přidejte komentář